פתיחת פנייה


אם אינכם יכולים למצוא מענה לפנייתכם במאגר המידע שלנו – אתם יכולים לפתוח פניה למחלקה המתאימה להלן:


 General Support

any questions concerning our hosting services (Not for fixing your service)

 Game Support

Concerns regarding your game services (We will get a problem with your game server resolved)

 Technical Support

Concerns about any other products we provide (Not for game servers)

 Billing Support

Concerns about Invoices or Billing