Öppna ärende


Det du inte kan hitta en lösning på i vår kunskapsdatabas kan du få hjälp med genom att kontakta oss. Välj den avdelning som passar bäst från listan under och skicka in ditt ärende.


 General Support

any questions concerning our hosting services (Not for fixing your service)

 Game Support

Concerns regarding your game services (We will get a problem with your game server resolved)

 Technical Support

Concerns about any other products we provide (Not for game servers)

 Billing Support

Concerns about Invoices or Billing